gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Публична покана с предмет:

„Изграждане на лесокултурни прегради” финансиран по проект „Въвеждане на превантивни мерки противопожарни мерки в горския фонд на община Любимец”, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Пълната документация може да изтеглите от тук:

Пълният текст на техническия проект за лесокултурни прегради може да видите тук