gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataВ тази секция на портала са представени повечето административни услуги, извършвани от Общинска администрация – Любимец. Във всеки един от разделите ще намерите детайлна информация за нормативна база, необходими документи, време за изпълнение, дължими такси за административните услуги, някои от които се предоставят комплексно.

Комплексната административна услуга се извършва без да е необходимо заявителят да подава информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.