gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Публична покана с предмет:  

"Изграждане на минерализовани ивици, финансиран по проект „Въвеждане на превантивни мерки противопожарни мерки в горския фонд на община Любимец”, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."

Пълната документация може да изтеглите от тук: