gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Ред за достъп

Заявление по образец, за достъп до обществена информация можете да подадете на адрес: пл. "Трети Март" № 1 (сградата на бившето АПК), етаж 3, стая № 18 - гл.спец. Общински съвет всеки работен ден от от 8:30 ч. до 12:30 ч. и 13:00 ч. до 17:00 ч.

Община Любимец  6550

пл. "Трети Март" № 1

телефон за контакти: 03751/8935

Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете и по електронен път, като го изпратите на e-mail адрес: obа@lyubimets.bg или h.ivanova@lyubimets.bg.

 Вътрешни правила

Заявление по образец

Разходи за предоставяне на обществена информация

Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Любимец

Годишен доклад за постъпилите и обработени заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Любимец през 2023 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Любимец