gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    klimat BG 

Община Любимец попада в Континентално-средиземноморската климатична област.

Зимата е мека, със средно януарски температури около 1ºС. През този сезон е най-голямата валежна сума – 170 – 255 мм, като голяма част от валежите са от дъжд. Първите снеговалежи са през втората десетдневка на декември, но снежната покривка е краткотрайна и рядко се задържа над осем дни. Често явление са мъглите, характерни за ноември и декември.

Пролетта е една от най-топлите в страната. Сумата на валежите е 150-195 мм, с максимум през м. май.

Лятото е слънчево, горещо и сухо. Средната облачност през м. юли е 25-30%, при 16-17 ясни дни и не повече от един мрачен ден. Средната юлска температура е 23-25ºС, но през големите летни горещини достига до 38-43ºС. През летния сезон валежите рядко надвишават 160 мм, а през август са характерни силните засушавания, които често продължават до средата на октомври.

Есента е по-топла от пролетта, със средни температури през октомври 13-14ºС. Спадането на температурите под 10º става през първите дни на ноември. Ранните есенни мразове настъпват сравнително рано – често в началото на ноември. Сумата на валежите, през есента е 150-190 мм, - твърде недостатъчни и през трите топли сезона. Съчетани с високата изпаряемост, тук е налице постоянен недостиг на влага.

Ранната топлата пролет и дългата топла есен са предпоставка вегетационния период, както за селскостопанските насаждения, така и за горските, да продължава 6,5 – 7 месеца.

Преобладаващите през годината ветрове са от запад – северозапад, със средна скорост 2,4 м/сек. През студеното полугодие често духат югозападни и южни ветрове с фьонов ефект.

Годишният ход на атмосферното налягане се характеризира с един максимум през декември или януари, и един минимум през юли, т.е. той е обратен на този на температурата на въздуха. Стойностите му за месеците януари и декември са съответно 1020.78hPa и 1020.22hPa, а за месец юли 1011.41hPa.

Броят на сухите (с относителна влажност под 30%) и влажните (с относителна влажност над 80%) дни е важен индикатор за атмосферната влажност. Община Любимец попада в групата на райони с най-много сухи дни през годината и съответно най-малко влажни дни. Това определя една средна годишна стойност на влажността на въздуха около 69%.