gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Stankova1   

   Мария Стефанова Станкова

   Административна сграда

   пл. "Трети март" № 1, ет. 2

   тел. 03751/ 89-36; 74-04

   е-mail: obs@lyubimets.bg

 

 

ЗМСМА чл. 25. Председателят на съвета:

1. Свиква съвета на заседание;

2. Ръководи подготовката на заседанията на съвета;

3. Ръководи заседанията на съвета;

4. Координира работата на постоянните комисии;

5. Подпомага съветниците в тяхната дейност;

6. Представлява съвета пред външни лица и организации