gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Обществена поръчка с предмет: Строителен надзор на обект " Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец" 

 Пълната документация може да изтеглите от тук

Плащания по договора след 01.10.2014 г . може да прегледате тук