gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Обществена поръчка с предмет: Строителен надзор на обект " Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, Община Любимец"

Пълната документация може да изтеглите от тук 

Плащания по договора след 01.10.2014 г може да прегледате тук