gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

 

Пълният текст на документацията за "Строителен надзор по рехабилитация и реконструкция на улици в Община Любимец по обособени позиции" може да изтеглите от тук 

 Разяснения отностно запитванията постъпили в Община Любимец  във връзка с обществена поръчка с предмет: "Строителен надзор по рехабилитация и реконструкция на улици в Община Любимец по обособени позиции"

пълният текст на разяснението може да изтеглите от тук 

Плащания по договор по Обособена позиция № 1 след 01.10.2014 г. може да прегледате тук 

 Плащания по договор по Обособена позиция № 2 след 01.10.2014 г. може да прегледатетук 

 Плащания по договор по Обособена позиция № 3 след 01.10.2014 г. може да прегледате тук