gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Уважаеми жители на община Любимец,

общински съветници,

кметове на кметства и кметски наместници,

обществени организации, медии,

 

Общинска администрация Ви кани на обществено обсъждане, по повод поемане на дългосрочен общински дълг от община Любимец за закупуване на комбиниран багер - товарач, необходим за нуждите на общината. Стойността на дълга е до 135 000,00 лв., на лизинг със срок до 36 месеца.

 

За повече информация вижте прикачения файл.