gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-657/17.11.2020 г. Кметът на община Любимец назначава Експертен съвет по устройство на територията.

 

Повече подробности по заповедта може да видите от прикачения файл.