gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-656/17.11.2020 г. Кметът на община Любимец определя участник, спечелил търг за избор на оператор за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на имот публична общинска собственост - водоем. 

 

Повече подробности по заповедта може да видите от прикачения файл.