gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-670/02.12.2020 г. Кметът на община Любимец одобрява подробен устройствен план -план за застрояване по плана на гр. Любимец.

 

Повече подробности по заповедта може да видите от прикачения файл.