gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-650/12.11.2020 г. Кметът на община Любимец назначава комисия, която да проведе публичен търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията , чрез предоставяне под наем на публична общинска собственост - водоем.

 

Повече подробности по заповедта може да видите от прикачения файл.