gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-641/06.11.2020 г. Кметът на община Любимец нарежда да се извърши корекция в размера на бюджетните взаимоотношения между второстепенните разпоредители и община.

 

Повече подробности по заповедта може да видите от прикачения файл.