gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Anastasov 20

 

Уважаеми дейци на образованието, науката и културата,

Скъпи съграждани,

Днес е един от най-хубавите дни в българския празничен календар – 1 ноември - Денят на народните будители. Ден на българския дух, на знанието, на ума, на словото, на несломимата духовна мощ, която ни създава като нация.

На тази дата България отдава своето преклонение пред многобройните духовници и книжовници, които са успели да съхранят българския език и култура и са изградили най-здравите и дълбоки корени на нашата нравственост. Историята и ние самите помним всички светли личности, посветили живота си на една свещена цел – да видят народа си буден и свободен! Това са хилядите знайни и незнайни просветители, свещенослужители, творци, общественици, борци за свобода. На всеки от тях – поклон!

Поклон и пред Вас, съвременни будители - учители, дейци на културата, науката и изкуството, които превърнахте своята работа в кауза и съдба! Вие, които продължавате да образовате, да съхранявате българското културно-историческо наследство, да поддържате родолюбието и да изграждате мост, по който нашите деца да пренесат българското съзнание, език, история и национално самочувствие в бъдещето.

Бъдете здрави и продължавайте да палите искрата на любовта към книгите и познанието!

Честит празник на духовността!

 

С уважение: 

инж. Анастас Анастасов

Кмет на община Любимец