gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

       Община Любимец публикува на интернет страницата си „Държавен вестник”, бр. 58 от 13.07.2018г. с обнародвано Решение №359 на ОбС гр. Любимец, прието с протокол №38 от 05.06.2018 г., за одобряване на Общ устройствен план на Община Любимец - окончателен проект.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с „Държавен вестник”, бр. 58 от 13.07.2018г. чрез прикачения файл.