gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Пълната документация на обществена поръчка с предмет: " Извършване на строително-ремонтни работи по административни сгради на община Любимец, както следва: Обект № 1: „Строително-ремонтни работи по Административна сграда на Общинска администрация гр. Любимец, кв.57, УПИ XV, пл. №1078, ул. "Републиканска" № 2” Обект № 2: „Строително-ремонтни работи по Административна сграда на общински пазар УПИ V, кв. 66, гр. Любимец” може да изтеглите тук

Промяна на Решението може да изтеглите от тук 

 Информация за сключен договор може да видите тук.