gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Със свое решение № 364/6.11.2013 г. Общински съвет Любимец одобрява частично изменение на ПУП - план за регулация на гр. Любимец, с обхват ляво и дясно от жп линия, минаваща през гр. Любимец.

 

Текст на обявлението.