gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Съобщение за публично обяваване за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост може да видите тук.