gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-371/06.06.2024 г. Кметът на община Любимец обявява за пожароопасен сезон  периода от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 г. в земеделските земи на територията на община Любимец. Определя и настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури.

Мерките за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури може да видите в прикачения файл.