gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-357/31.05.2024 г., Кметът на община Любимец определя участник, спечелил търг за отдаване под наем на терен - УПИ в гр. Любимец.  

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.