gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-695/16.12.2020 г. Кметът на община Любимец допуска да се изготви проект на ПУП - План за регулация, като се урегулира поземлен имот по плана на гр. Любимец. 

Повече подробности по заповедта може да видите от прикачения файл.