gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Работно време на администрацията:
Всеки работен ден
сутрин от 8.30 до 12.30 часа
следобед от 13.00 до 17.00 часа

Работно време на Центъра за информация и услуги на гражданите:
Всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. без прекъсване.

Приемни дни и часове на ръководството на общината: 
Кмет- Анастас Анастасов

Приемен ден-всеки първи и последен петък от месеца от 14.30 часа

Зам. кмет-
Всеки работен ден 
сутрин от 8.30 до 12.30 часа
следобед от 13.00 до 17.00 часа