gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че предстои втори транш на раздаване на помощи по Програмата за храни и основно материално подпомагане към Български червен кръст. Получаването на помощите ще бъде в периода от 11.06.2024 г. до 12.07.2024 г. в часовете от 8,00ч до 12,00 ч. на Общинския пазар /в бивш супермаркет/.

Правоимащите лица на помощи са:

  1. лица и семейства, получаващи целева помощ за отопление (2023 г./2024 г.);
  2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД.
  3. лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от ЗХУ .
  4. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД.
  5. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД.
  6. лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства.
  7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

През втория транш ще се раздават 2 вида месни консерви /говеждо месо и говежди кюфтета/ и 9 вида хигиенни продукти /тоалетен сапун, препарат за под, препарат за съдове, тоалетна хартия, шампоан, паста за зъби, перилен препарат, четка за зъби и дамски превръзки /.

Проверка за присъствие в списъка на одобрените лица се осъществява срещу представяне на лична карта.