gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на населени места, организирането на масови прояви на открито на територията на Община Любимец става след писмено уведомление на общинската администрация. За целта организаторите трябва да попълнят съответните приложения, които са неразделна част от прикачената заповед, явяващи се Приложение №1 и Приложение №2. Приложенията се намират в Делеводството на общината. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.