gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Любимец обявява, че е издадено Решение №ХА-ЕО-54/2022 г. на директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците на Община Любимец 2022 - 2028 г.". 

    С пълния текст на решението може да се запознаете от приложения файл: Решение №ХА-ЕО-54/2022 г.

    С обобщената справка с анализ по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО, можете да се запознаете тук.