gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № 715/30.10.2018 г. Кметът на община Любимец определя границите на районите и честотата на сметосъбиране, сметоизвазване и обезвреждане в Регионално депо - Харманли на битовите отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Любимец.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.