gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО,

ПОДАДЕНИ ОТ КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

ПЕРИОД НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ДАННИ – 01.01.2017 -31.12.2017

 

Вх.№/дата на подаване

Име, презиме и фамилия на декларатора

 

Длъжност

Вид на декларацията

Забележка

001/04.06.2018 г

ХРИСТО МИТКОВ ЯНЪКОВ

КМЕТ С. ЛОЗЕН

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

002/05.06.2018 г

ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

КМЕТ С. ОРЯХОВО

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

003/06.06.2018 г

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЯНАКИЕВ

КМЕТ С. ДЪБОВЕЦ И 

С. ВЪЛЧЕ ПОЛЕ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

004/06.06.2018 г

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КАРАЧОБАНОВ

КМЕТ С. ГЕОРГИ ДОБРЕВО

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

005/07.06.2018 г

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ

КМЕТ С. ЙЕРУСАЛИМОВО

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

006/07.06.2018 г

ТАТЯНА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА

КМЕТ С. МАЛКО ГРАДИЩЕ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

007/07.06.2018 г

ИВАН РАДКОВ ИЛИЕВ

Управител на "СБПЛР - Любимец"
ЕООД - гр. Любимец
по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ Част I и II

008/08.06.2018 г

ДИЯНА КАРАМФИЛОВА КУШЕЛИЕВА

КМЕТ С. БЕЛИЦА

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ