gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Обществена поръчка с предмет:

“Извършване на строително-монтажни работи със следните обособени позиции: Обособена позиция 1. „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Любимец”, Обособена позиция 2. „Реконструкция и рехабилитация на улици „Васил Левски”, „Капитан Петко Войвода” и „Шейново” в гр. Любимец“, Обособена позиция 3. „Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев” в гр. Любимец и улици в с. Белица и с. Лозен”

 

Пълната документация можете да изтеглите от тук

Решение № РД - 09- 502 от 07.08.2013 г на Кмета на Община Любимец за прекратяване на обществена поръчка с предмет  “Извършване на строително-монтажни работи със следните обособени позиции: Обособена позиция 1. „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Любимец”, Обособена позиция 2. „Реконструкция и рехабилитация на улици „Васил Левски”, „Капитан Петко Войвода” и „Шейново” в гр. Любимец“, Обособена позиция 3. „Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев” в гр. Любимец и улици в с. Белица и с. Лозен”

Пълният текст на решението може да прегледате тук