gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Уважаеми жители на община Любимец,

Община Любимец стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 година

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г. Той се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет. 

С Ваша помощ, бихме искали да разберем колкото се може повече за проблемите и очакванията Ви във връзка с развитието на общината.

В тази връзка Ви призоваваме да вземете участие в проучване за състоянието и развитието на община Любимец. 

Вашето мнение е изключително важно за нас! Ще Ви бъдем благодарни, ако заявите своята активна гражданска позиция чрез попълването на анкетата!

 Линк за анкетно проучване свързано с подготовката на ПИРО на община Любимец

 

https://forms.gle/4hh9jCsrEErKwuJq6