gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА- ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

Текст на програмата