gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Решение на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

 

Текст на Решението