gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

На предстоящото заседание на ОбС Любимец, Кметът на община Любимец инж. Анастасов ще внесе Докладна записка, свързана с промяна на Наредба № 7. Новата докладна се налага поради промяна на Закона за горите.

 

Текст на Докладната записка.