gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

 

   Уведомява, че е изготвена „Регионална програма за управление на отпадъците за общините Харманли, Свиленград, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Маджарово”, включени в регионално депо-Харманли.

   Регионалната програма за управление на отпадъците, съдържаща  анализ на съществуващата ситуация и SWOT анализ е налична в Общинска администрация Любимец.

  Становища и предложения се приемат в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.bg.