gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

     Уважаеми дами и господа,

По протест на Окръжна прокуратура, с Решение № 802 от 05.11.2019 г., Административен съд-Хасково отменя чл.2, ал.4, чл.6, т.7 и чл.21б от Наредба №1 за опазване на обществения ред в Община Любимец, като незаконосъобразни и противоречащи на нормативни актове от по-висока степен. С решението си, административните съдии отменят горепосочените норми от Наредба №1 на ОбС- Любимец, но оставят в сила разпоредбата на оспорвания чл. 22, ал.1 от общинската наредба.

Тези и други разпоредби от местния подзаконов акт, които противоречат на националното законодателство, налагат предлагането на изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред в община Любимец.

Пълният текст на проекта на наредбата, както и мотивите за промяна, може да видите от прикачения файл.