gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Кметът на община Любимец

кани жителите на общината и представители на бизнеса

на 28.12.2016г. от 16.00 часа в зала "Любимец"

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2017г.

       Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджета на общината за 2017г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

Дневен ред на обсъждането:

        - Представяне на проекта за общински бюджет за 201г.

        - Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

        - Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към  Общинския съвет.

       Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината oba@lyubimets.org, както и да бъдат депозирани в деловодството на администрацията.

       Заинтересованите лица предварително могат да се запознаят с проекта за Бюджет 2017 от 23.12.201г. на интернет страницата на Община Любимец  www.lyubimets.org.

        12.12.2016г.

 

Проект на Бюджет 2017

 

        С уважение,

        инж.Анастас Анастасов

        Кмет на Община Любимец