gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 253/09.02.2024 г.

 

ДО:

РОСИЦА АТАНАСОВА КОСТОВА

 

За връчване на АУВД по ЗМДТ № 1464-1/20.11.2023г.  

            Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Любимец на адрес: пл. „Трети март“, Център за информация и услуги на граждани, при Христина Атанасова – главен специалист „Местни данъци и такси“, за връчване на Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ № 1464-1/20.11.2023 г.

В случай че не се явите в указания срок, съответният документ /Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ № 1464-1 от 20.11.2023 г./ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК.

  

Настоящото съобщение е в сила за периода от 09.02.2024 г. – 23.02.2024 г.

Публикувано: петък, 09.02.2024 г.

Валидно: петък, 23.02.2024 г.

Изготвил: Христина Атанасова –Главен специалист „МДТ“