gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 135/29.08.2023 г.

 

ДО:

ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАУКОВ

За връчване на АУВД по ЗМДТ № 1054-1/08.03.2022 г.

            Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Любимец на адрес: пл. „Трети март“, Център за информация и услуги на граждани, при Екатерина Христозова – специалист-юрист „Местни данъци и такси“, за връчване на Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ № 1054-1/08.03.2022 г.

В случай че не се явите в указания срок, съответният документ /Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ № 1054-1/08.03.2022 г./ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК.

  

Настоящото съобщение е в сила за периода от 29.08.2023 г. – 12.09.2023 г.

Публикувано: вторник, 29.08.2023 г.

Валидно: вторник, 12.09.2023 г.

Изготвил: Екатерина Христозова – Специалист-юрист „МДТ“