gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

ПОЛУЧАТЕЛ:ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

ОББ АД ЛЮБИМЕЦ

IBAN-BG21UBBS80028413873000,BIC-UBBSBGSF

НАИМЕНОВАНИЕ НА КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 

442100-Данък върху недвижимите имоти

442200-Данък върху наследствата

442300-Данък върху превозните средства

442400-Такса битови отпадъци

442500-Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

442800-Туристически данък

443400-Други данъци

446500-Глоби,санкции и неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети

448007-Такси за административни услуги

441400 - Патентен данък