gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Община Любимец Ви уведомява, че:

1. На 31 октомври 2016г. изтича срокът, в който се заплаща ІV вноска за патентен данък за 2016 година;

2. На 31 октомври 2016г. изтича срокът, в който се плаща втора и последна вноска за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2016 година;

3. На 31 октомври 2016г. изтича срокът, в който се плаща втора и последна вноска за данък върху превозните средства за 2016 година.

  Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове, чрез плащане:

- В брой и чрез ПОС устройство на касата на Отдел "Местни данъци и такси" в град Любимец, адрес: пл. "Трети март", Център за информация и услуги на граждани;

- По банков път по сметка на Община Любимец:

   IBAN: BG21UBBS80028413873000

   BIC:UBBSBGSF

   Обслужваща банка "ОББ" АД - клон Любимец

   КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

 441400 - Окончателен годишен патентен данък

 442100 - Данък върху недвижими имоти

 442400 - Такса битови отпадъци

 442800 - Туристически данък

- На касите на "Български пощи" и чрез пощенски запис;

- На касите на ИЗИПЕЙ;

- На касите на "ОББ" АД в цялата страна;

Актуална информация за размера на задълженията Ви, може да получите в Отдел "Местни данъци и такси", гр. Любимец, площад "Трети март",чрез проверка на задълженията на страницата на Община Любимец, както и на посочените телефони - 03751/89-29; 03751/89-30 и 03751/89-18.

Задължените лица ще получават персоналния си ПИК код от служителите в отдел "Местни данъци и такси", лично чрез представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия/ управляващия за юридическите лица.