gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Заповед № РД-09-790/10.12.2015 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

 

     За одобряване на подробен устройствен план - за регулация и застрояване по плана на с. Малко градище.

 

Пълният текст на Заповедта може да видите от тук