gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Допускане на изготвяне на проект за ПУП за промяна на регулацията на УПИ VІІІ-235 и УПИ ІІ-9 от кв.2 по плана на с. Малко градище.

Пълен текст.