gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-677/21.09.2023 г. Кметът на община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на търговски обект за 4 години на помещение - частна общинска собственост. 

Повече подробности вижте в прикачения файл.