gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-47/19.01.2023 г. Кметът на община Любимец одобрява ПУП - план за зстрояване на УПИ по плана на гр. Любимец. 

Повече подробности вижте в прикачения файл.