gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-028/12.01.2022 г. Кметът на община Любимец назначава Експертен съвет по устройство на територията. 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.