gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-627/02.11.2020 г. Кметът на община Любимец назначава комисия, която да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ "За обществено обслужване" по плана на гр. Любимец. 

 

Повече подробности по заповедта може да видите от прикачения файл.