gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    Община Любимец са намира в източната част на Хасковска област.Заема територия от 335 кв.км и се нарежда на шесто място в областта по този показател.На изток граничи с община Свиленград и Република Гърция ,на юг - с община Ивайловград и на запад - с общините Маджарово и Харманли.Населението на общината наброява 10 261 души .Средната географска гъстота е 31 д/кв. км. при 54 д/кв.км за областта и 75 д/кв.км за страната. По този показател общината се нарежда на седмо място.

    Община Любимец има изключително добро транспортно- географско положение.През землището на общината и през самия град Любимец преминават международния път Е-80, жп линия и Европейски коридор №10, които свързват Западна и Централна Европа през София, Пловдив, Хасково,Любимец и Свиленград с Истанбул, Близкия изток,Азия и Северна Африка. Край Любимец преминава и автомагистрала "Марица", която има същото направление както Е- 80.