gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

На проведено заседание на 14.09.2023 г., Комисията, определена с Решение № 439, прието с Протокол № 45 от 05.06.2023 г., на Общински съвет – Любимец , за определяне на съдебни заседатели към Районен съд – Свиленград, реши да бъдат предложени за гласуване от Общински съвет - Любимец, кандидатурите на десет лица за съдебни заседатели, към Районен съд - Свиленград.

С протокола от заседанието на Комисията може да се запознаете от тук.

С доклада на Комисията може да се запознаете от тук.